Veelgestelde vragen (FAQs)

Hieronder staat een lijst met veel gestelde vragen. Zit uw vraag er niet bij of is uw vraag nog niet volledig beantwoord stuur gerust een e-mail naar info@asaqueue.nl.

Kijk ook op de pagina Tips voor ander slimmigheidjes

 1. Wat is de p-waarde?

  Het percentage kandidaten dat de vraag goed heeft beantwoord. De p-waarde ligt tussen 0 en 1.

 2. Wat is een a-waarde?

  Het percentage kandidaten dat de betreffende afleider gekozen heeft. De som van de p-waarde en a-waardes is altijd 1.

 3. Wat is een toetsmatrijs?

  Een toetsmatrijs is een blauwdruk van de toets. Om een toets een goede afspiegeling te laten zijn van leerstof wordt een toetsmatrijs opgesteld. Het is een tabel waarin de leerstof is onderverdeeld in toetsdoelen EN het aantal vragen per toetsdoel. Indien mogelijk wordt het gewenste beheersingsniveau aangegeven OF er wordt een verdeling gemaakt naar beheersingsniveau binnen het toetsdoel.

  Daarnaast wordt de toetsvorm, toetsduur en toegestane hulpmiddelen tijdens de afname hierin vastgelegd.

 4. Wat is een vraag opslagstructuur?

  Het is een hiërarchische ‘mappenstructuur’ die zodanig gebouwd is dat een vraag slechts op 1 plek in de structuur opgeslagen is EN toch in meerdere toetsen opgenomen kan worden.