Diensten

Waarmee kan As-a-queue helpen?

Ik help u graag bij:
• het professionaliseren van uw toetsontwikkelaars
• het inrichten van de werkprocessen rondom digitaal toetsen
• het effectief inzetten van uw toetssysteem, bv. Questionmark Perception (QMP)
• het trainen en ondersteunen van uw medewerkers in het werken met uw toetssysteem, bv. QMP. Kijk onder workshops voor de mogelijkheden.

Maar ik spring ook graag bij als u tijdelijk mankracht tekort komt.
Natuurlijk ben ik in staat om elke dienst volledig op maat aan te bieden zodat u krijgt wat u nodig hebt.

Lees bij projecten meer over door As-a-queue uitgevoerde projecten.

Procesondersteuning

Meer efficiency, gemak, tijdwinst en effectiviteit zijn verwachtingen die vaak ten grondslag liggen aan de beslissing om toetsen digitaal uit te leveren. Om die verwachting waar te maken, zijn passende procedures en heldere werkprocessen nodig waar betrokken medewerkers mee kunnen werken.

Ik help graag om deze processen binnen uw organisatie op te zetten, in te richten EN aan te passen.

Bij projecten leest u meer over uitgevoerde projecten.

Workshops

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om uw medewerkers (bij) te scholen op het gebied van digitaal toetsen. Bijvoorbeeld het inwerken van een nieuwe medewerker OF de wens om uw systeem, zoals Questionmark Perception (QMP), breder in te zetten OF de functionaliteiten beter te benutten OF de overstap naar een nieuwe versie.

Wat de aanleiding ook is, ik zorg graag dat uw medewerkers de juiste kennis en vaardigheden bezitten om hun werk goed te kunnen (blijven) uitoefenen. Ik help ze vertrouwd te raken met hun rol EN ik leer ze omgaan met de benodigde functionaliteiten.

Bij Workshops leest u meer over welke workshops As-a-queue u kan aanbieden.