Wat is een toetsmatrijs?

Een toetsmatrijs is een blauwdruk van de toets. Om een toets een goede afspiegeling te laten zijn van leerstof wordt een toetsmatrijs opgesteld. Het is een tabel waarin de leerstof is onderverdeeld in toetsdoelen EN het aantal vragen per toetsdoel. Indien mogelijk wordt het gewenste beheersingsniveau aangegeven OF er wordt een verdeling gemaakt naar beheersingsniveau binnen het toetsdoel.

Daarnaast wordt de toetsvorm, toetsduur en toegestane hulpmiddelen tijdens de afname hierin vastgelegd.