Wat is een a-waarde?

Het percentage kandidaten dat de betreffende afleider gekozen heeft. De som van de p-waarde en a-waardes is altijd 1.