Migratie naar QMP 5.7

Migratie vraag- en toetsenbank naar nieuwe versie Questionmark Perception

Klantvraag: Wij gaan over naar QMP versie 5.7 tussen twee toetsperiodes in. We willen dit gecontroleerd EN met deskundige begeleiding uitvoeren. Kan jij hierbij ondersteunen?

Projectdoel: Succesvolle toetsafname in de volgende toetsperiode met QMP versie 5.7.

Projectbeschrijving: Als alle toetsen voor de volgende toetsperiode correct verlopen tijdens het testen, is er voldoende vertrouwen om verise 5.7 voor de volgende toetsperiode in te zetten. In die toetsen zijn alle gebruikte vraag-  EN toetsvormen in voldoende mate aanwezig om mogelijke problemen vooraf op te lossen.
Voor de migratie is een inventarisatie gemaakt van gebruikte functionaliteiten binnen de Authoring Manager, zoals gebruikte vraagtypen, het gebruik van metatags EN gebruikte toetsvormen. Na de migratie zijn diverse testen uitgevoerd die allen in relatie staan tot het lopende toetsproces. Gecontroleerd is of de deelprocessen (ontwikkel-, plannings-, afname-, rapportageproces EN deelnemersbeheer) correct verlopen. Essentiele toetsen zijn gecontroleerd op correct functioneren EN correcte weergave van opgenomen vragen.

Bijdrage As-a-queue:

  • Schrijven van een Plan van aanpak
  • Inventarisatie content versie 5.4
  • Uitvoeren testwerkzaamheden
  • Oplossen geconstateerde functionele issues
  • Aanbevelingen mbt opzet en inzet van gebruikte vraagvormen
  • Aanbevelingen mbt verbeterde inrichting opslagstructuur
  • Aanbevelingen mbt rapportage
  • Aanbevelingen mbt algehele digitale toetsproces