Herinrichting Itembank

Herinrichting vraag- en toetsenbank in een bestaande Repository van Questionmark Perception.

Klant vraag: In de huidige topicstructuur is ‘wildgroei’ ontstaan waardoor er geen overzicht meer is in het aantal beschikbare vragen, het samenstellen van toetsen wordt bemoeilijkt, het verkrijgen van gewenste statistische informatie is nauwelijks mogelijk is en gewenste feedback naar deelnemers en docenten niet te realiseren is. Hoe kunnen we dit verbeteren?

Projectdoel: Herinrichting bestaande vragenbank binnen de bestaande QM Repository.

Projectbeschrijving: Er is een inventarisatie gedaan naar de eisen en wensen met betrekking tot toetsen en resultaatanalyse. Er zijn algemene toetsmatrijzen opgesteld die de basis vormen voor de opgezette vraagopslagstructuur. Er is een uniforme vraagcodering ontwikkeld waarmee alle betrokkenen efficiënt kunnen werken. Bestaande vragen zijn beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Vragen die hier aan voldeden zijn in de nieuwe structuur geplaatst en voorzien van de juiste vraagcodering. Vragen die niet voldeden zijn gearchiveerd.

Bijdrage As-a-queue:

  • Uitvoeren van de inventarisatie
  • Ontwikkelen van een passende vraagcodering
  • Opzetten van een passende vraagopslagstructuur waarin ontwikkelaars en functioneelbeheerder eenvoudig en snel hun weg kunnen vinden
  • Procesbegeleiding en voortgang bewaken tijdens het inrichten van de nieuwe structuur