Wat is de p-waarde?

Het percentage kandidaten dat de vraag goed heeft beantwoord. De p-waarde ligt tussen 0 en 1.