Wat is een vraag opslagstructuur?

Het is een hiërarchische ‘mappenstructuur’ die zodanig gebouwd is dat een vraag slechts op 1 plek in de structuur opgeslagen is EN toch in meerdere toetsen opgenomen kan worden.